Technische problemen

Vanwege technische problemen buiten onze controle zijn al onze KIEA- e-mailadressen  telefoons en servers niet toegankelijk. Sinds woensdag 18/10/2023 hebben wij geen enkele e-mail meer kunnen ontvangen. De competente technische teams doen er alles aan om onze communicatiemiddelen te herstellen. De competente technische teams doen er alles aan om onze communicatiemiddelen te herstellen. Als u…

Ontmoeting met Sarah Schlitz, Staatssecretaris

Het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid en het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid hebben eind 2018, het project Vrouwenforum opgericht. Dit met het oog op de erkenning van de verdiensten, het engagement en de competenties van vrouwen op het werk te verhogen, maar ook om de initiatieven te ondersteunen om hun deelname aan de arbeidsmarkt te vergemakkelijken en hun volle bijdrage aan de goede functionering van onze maatschappij. Het is concreet gedragen door vrouwelijke Eredekens, Laureaten en Experten inzake de genderproblematiek.