Het KIEA wil zich samen met de partners van de beroepssectoren al jaren naar de jongeren richten en de criteria en werkwijze voor de selectie van de Laureaten van de Arbeid aanpassen aan de huidige realiteit. Het KIEA wil een steentje bijdragen aan de uitdagingen van de arbeidsmarkt.

Jongeren aanmoedigen in hun loopbaan is een van onze aandachtspunten. Jongeren moeten gehoord worden, hun potentieel en hun talent moeten tot uiting komen. Een dergelijke dynamiek zal de Belgische economische ontwikkeling ondersteunen maar zal ook het welzijn van de jongeren vergroten en aldus bijdragen aan het evenwicht van onze maatschappij.

Het KIEA heeft daarom een project gelanceerd waarbij het engagement en de aandacht van het Koninklijk Huis voor de erkenning van beroepsverdienste in de kijker worden gezet en in het bijzonder de jongeren en de diversiteit die deze bevolkingsgroep kan bieden.

De evenementen die plaats vonden
 • Een rondetafelgesprek in aanwezigheid van Z.M. de Koning gevolgd door een academische zitting – 28/02/2018

  Dit rondetafelgesprek bracht 12 Laureaten van de Arbeid en 11 waarnemers (6 Laureaten en 5 waarnemers die de jongeren van de partnerorganisaties vertegenwoordigden) bijeen. Jongeren met verschillende profielen. Laureaten van de Arbeid die getuigden over hun ervaringen en parcours maar ook over de betekenis van de toekenning van de titel.

  Het rondetafelgesprek werd gevolgd door een academische zitting. Dit was de aanleiding voor een dynamische en interactieve dialoog tussen jonge werkzoekenden, jongeren in opleiding of aan het begin van hun loopbaan en de ervaring van de jonge Laureaten van de Arbeid die tijdens het rondetafelgesprek hadden getuigd.

 • Dorp voor 5 jaar regentschap

  Jongerenplein was 1 van de 22 projecten die door Z.M. de Koning werden geselectionneerd om deel uit te maken van het dorp ter ere van 5 jaar regentschap van Zijne Majesteit tijdens de Nationale Feestdag van 21 juli 2018. De jonge ambassadeurs van Young Talent in Action van het VBO hebben zich aangesloten bij dit evenement.

 • De Jonge Laureaten van de provincie Vlaams-Brabant

  werden net zoals die van Jongerenplein uitgenodigd uitgenodigd op de 28ste Ontmoetingsdag van de Eredekens van de Arbeid die op zaterdag 6 october 2018 in Halle plaatsvond. Ze konden er vragen stellen aan de aanwezige sprekers t.t.z.. Liesbeth Sabbe, Directeur P&O – Colruyt Group ; Fons Leroy, Afgevaardigd bestuurder VDAB ; Marie-Hélène Ska, Algemeen Secretaris ACV-CSC en Rudi De Leeuw, Voorzitter van het Europees Verbond van Vakverenigingen.

 • 100 jaar ILO

  Denksessie en debat georganisseerd door het Koninklijk college der Eredekens en “Jongerenplein”. Het doel was om samen na te denken over het rapport “Work for a brighter Future” dat werd uitgegeven voor 100 jaar ILO. Het was de gelgenheid om de visie te horen van Mijnheer de Minister Kris Peeters maar ook van Lieve Verboven (Directeur ILO Benelux), Luc Cortebeeck (Erevoorzitter van ILO), Jelle Brusselmans (jongerenplein), Nouria El Hachloufi (jongerenplein), Alexandre Vanauve, Marie Vandenbroeck (jongerenplein), Liliane Cocozza (Eredeken), Simone Laeremans (Eredeken), Kris De Meester (1e adviseur VBO), Geert De Poorter (Voorzitter van het Directiecomité van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg), Johan Dexters (Eredeken), Chris Serroyen (Directeur studiedienst ACV), Olivier Valentin (algemeen secretaris ACLVB), Robert Verteneuil (voorzitter ABVV).

Foto's van de evenementen