Onze waarden:

Het KIEA werd in 1954 door H.M. Koningin Elisabeth opgericht. Toen al had het als doel bijzonder verdienstelijke werknemers te huldigen voor hun betrokkenheid, hun knowhow en hun voorbeeldigheid.

Het KIEA is een stichting van openbaar nut, dat wil zeggen dat het Instituut de wil heeft “een werk van filantropische, levensbeschouwelijke, religieuze, wetenschappelijke, artistieke, pedagogische of culturele aard te verwezenlijken”  (Wet van 2 mei 2002). Het KIEA is dus een onafhankelijke organisatie “zonder winstoogmerk die vanuit een belangeloos doel” werkt voor “het algemeen nut zonder leden of aandeelhouders.”

Onze voogdijministers zijn de ministers van economie en werkgelegenheid. Dit is momenteel mevrouw Nathalie Muylle.

Onze raad van bestuur is paritair samengesteld met vertegenwoordigers van zowel de vakbonden als van de werkgevers. De raad wordt voorgezeten door dhr. Philippe Pirson.

Alle activiteiten van het KIEA worden gecontroleerd door de Commissaris der Regering, dhr. Willy Imbrechts.

Een stichting van openbaar nut

Opgericht in 1954 door H.M. Koningin Elisabeth.

Twee voogdijministers

van Werkgelegenheid en Economie

Een Raad van Bestuur

Voorgezeten door Philippe Pirson

De Commissaris der Regering

De heer Willy Imbrechts, die voor de Regering erop toeziet dat het KIEA zijn taak goed uitoefent.

Een team

Vijf medewerkers die instaan voor het secretariaat van het KIEA .

De Raad van Bestuur