Onze waarden:
Het KIEA werd in 1954 door H.M. Koningin Elisabeth opgericht. Toen al had het als doel bijzonder verdienstelijke werknemers te huldigen voor hun betrokkenheid, hun knowhow en hun voorbeeldigheid. Het instituut heeft als doel het stimuleren en erkennen van de persoonlijke verdienste voor en in alle beroepen, van het permanent verwerven van kennis en inzichten, het voortdurend bijscholen, uitmuntend werk en maatschappelijk engagement. Onze voogdijministers zijn de ministers van economie en werkgelegenheid. Dit is momenteel De heer Pierre-Yves Dermagne, Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk. Onze raad van bestuur is paritair samengesteld met vertegenwoordigers van zowel de vakbonden als van de werkgevers. De raad wordt voorgezeten door dhr. Philippe Pirson. Alle activiteiten van het KIEA worden gecontroleerd door de Commissaris der Regering, dhr. Willy Imbrechts.

Een stichting van openbaar nut

Opgericht in 1954 door H.M. Koningin Elisabeth.

Twee voogdijministers

van Werkgelegenheid en Economie

Een Raad van Bestuur

Voorgezeten door Philippe Pirson

De Commissaris der Regering

De heer Willy Imbrechts, die voor de Regering erop toeziet dat het KIEA zijn taak goed uitoefent.

Een team

Die instaan voor het secretariaat van het KIEA .

De Raad van Bestuur

Jaarverslagen