Lijst van sectoren waarmee we werken.

Deze lijst is niet exhaustief en kan gewijzigd worden.

 • Ambachtelijke electriciteit
 • Ambachtelijke schoenmakerij en Detailhandel in schoenen
 • Apothekers en hulp in de apotheek
 • Architect – Ingenieur-architect
 • Autohandel, garages, carrosserie, auto-onderdelen, landbouw- en tuinbouwmateriaal en burgerlijke bouwkunde
 • Automobielexpertise
 • Autorijscholen
 • Bandagisterie, Orthesiologie, Prothesiologie, Orthopedische schoentechnologie
 • Bedienden van de ondernemingen uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken
 • Bedrijfspers
 • Beenhouwerij, Spekslagerij, Traiteur
 • Begrafenisondernemingen
 • Behangers, Woningstoffeerders, Woninginrichters
 • België in het buitenland
 • Beroepen & vakgebieden van de ingenieur : Master of Science
 • Beschutte werkplaatsen
 • Betonindustrie
 • Bezoldigd personenvervoer over de weg, uitgevoerd door prive-ondernemingen
 • Binnenvaart
 • Boekhoudkundige en fiscale beroepen
 • Bont en Kleinvel
 • Bosbouw, Bosontginning, Zagerijen, Houthandel
 • Bouw
 • Broodbakkerij, Banketbakkerij, Ambachtelijke ijsbereiding en chocoladebewerking
 • Burgerlijke luchtvaart
 • Cementindustrie
 • Chemie, Kunststoffen en Life Sciences
 • Defensie
 • Diamant
 • Diergeneeskunde
 • Drogisterijen
 • Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf
 • Edele metalen en uurwerken
 • Fietsen, Bromfietsen, Motorrijwielen
 • Filmindustrie
 • Financiën (Private spaarkassen, Hypotheek- en Kapitalisatiemaatschappijen en Wisselagenten inbegrepen)
 • Floristen
 • Fotografie
 • Gasnijverheid
 • Gemeenschappelijk stads- en streekvervoer
 • Glasindustrie
 • Goederenvervoer en logistiek voor rekening van derden, Verhuisondernemingen en meubelbewaring, Handel en vervoer in brandstoffen, Grondafhandeling op de luchthavens
 • Gravure
 • Groothandel in chemische producten
 • Handel in textielwaren
 • Handel in voedingswaren
 • Handelsvertegenwoordiging
 • Havenarbeid
 • Hoefsmederij
 • Horeca
 • Houtverwerkende nijverheid, Ambachtelijke houtbewerking – Bosbouw, Bosontginning, Zagerijen, Houthandel
 • IJzer- en staalnijverheid
 • Kalk-, Kalksteen- en Dolomietnijverheid en Aanverwante bedrijven, Groevennijverheid
 • Kamenierster
 • Kantwerksters
 • Kapsel
 • Keramieknijverheid – Baksteennijverheid
 • Ketelstokers
 • Kleding- en confectienijverheid
 • Kleermakersambacht
 • Koopvaardij
 • Kunstambachten en Folklore
 • Landbouw- en voedingsnijverheden
 • Landbouwgewassen en Dierlijke productie
 • Landbouwhuishoudkunde
 • Landbouwloonwerken – technische land- en tuinbouwwerken
 • Ledernijverheid
 • Metaalverwerkende, machinebouw, electro-technische, electronische en kunststofverwerkende nijverheid
 • Musea, Archieven, Bibliotheken
 • Nautische dienstverlening
 • Nijverheid der elektrische energie
 • Normalisatie
 • Openbaar krediet
 • Openbare centra voor maatschappelijk welzijn
 • Optiek
 • Papier- en kartonverwerkende nijverheid
 • Papierdeeg-, papier- en kartonfabricatie
 • Parel- en Borduurwerk
 • Periodieke pers
 • Politie- en civiele veiligheidsdiensten
 • Private sociale organismen
 • Productie van vezelcement
 • Professionele en interprofessionele organisaties
 • Provincie- en gemeentepersoneel (intercommunales inbegrepen)
 • Publiciteit
 • Recuperatienijverheid
 • Seizoenarbeiders
 • Sociale, medische en medico-sociale diensten
 • Spoorwegen
 • Steenkoolnijverheid
 • Suikernijverheid en -derivaten
 • Tabaksnijverheid, Groot- en kleinhandel in tabakswaren
 • Textielnijverheid
 • Textielverzorging
 • Toerisme
 • Tuinbouw
 • Uitzendbedrijven
 • Verhuring op korte en lange termijn van voertuigen, zonder chauffeur
 • Verzekeringsondernemingen
 • Verzekeringstussenpersonen
 • Weekbladpers
 • Welzijn op het werk
 • Wetenschappelijke arbeid
 • Zeevisserij