Het stoppen van geweld tegen vrouwen: Vrouwenforum mobiliseert zich

Na een bezoek aan de Vice-eersteminister Dermagne, heeft het Vrouwenforum eveneens de boodschap overgemaakt aan Christie Morreale, Viceminister-president van de Waalse Regering, Minister van Arbeid en Opleiding, Gezondheid, Sociale Economie en Sociale Actie, Gelijke Kansenbeleid en Vrouwenrechten. Het Vrouwenforum is ontvangen door Mevrouw Marie Thérèse Legros, Politiek Adviseur inzake vrouwenrechten.

Bij de Duitstalige Gemeenschap werden we ontvangen door de heer Daniel Hilligsmann, Kabinetschef van de Minister-president Olivier Paasch.

Tijdens deze bezoeken heeft het Vrouwenforum gevraagd om

 • Zo vlug mogelijk werk te maken van de procedure tot instemming van de conventie 190 tegen geweld en intimidatie op de werkvloer.
 • Initiatieven te nemen en maatregelen uit te vaardigen in de strijd tegen het gendergeweld en de intimidatie op de werkvloer, zoals voorzien in het nationaal actieplan 2021-2025 voor de strijd tegen het geweld gerelateerd aan gender en te zorgen voor efficiënte maatregelen op het terrein.
 • Bijzondere aandacht te besteden aan de te nemen maatregelen in de strijd tegen geweld en de intimidatie in de KMO’s en in de risicosectoren en groepen zoals de dienstencheques, en de ondernemingen met aangepast werk bijvoorbeeld.

Wij vroegen ook aan Mevrouw Morreale:

 • Het intra-francofoon plan 2020-2024 te onderzoeken in de strijd van geweld tegen vrouwen aangaande de verplichtingen en activiteiten die zullen voortvloeien uit de conventie 190 met inbegrip van het geweld en de intimidatie op het werk in de informatieve maatregelen (maatregel 21).
 • De Waalse Raad van Gelijkheid tussen mannen en vrouwen te raadplegen om samen na te denken over de integratie van de strijd tegen geweld tegen vrouwen op de werkvloer via bepaalde maatregelen van het intra-francofoon plan van de strijd tegen geweld tegen vrouwen.

Op het Europees en Internationaal niveau en in de contacten met hun buitenlandse collega’s:

 • Bij te dragen aan de promotie voor de ratificatie van de conventie 190
 • Een belangrijke rol te blijven spelen binnen de Europese en de Internationale Instellingen in de strijd tegen het geweld en de intimidatie en in het bijzonder binnen de internationale francofone organisatie en van de Grote Regio.
De specifieke eisen
Internationale Vrouwenrechtendag 2022

Ontdek waarom Laureate van de Arbeid worden een motiverende ervaring is.

Internationale Vrouwenrechtendag 2021

Op initiatief van de Verenigde Naties, sinds 1977, op 8 maart, viert de wereld de prestaties en bereidt de toekomst voor van toekomstige generaties vrouwen.

In een paar decennia was de wetenschappelijke vooruitgang spectaculair. Aan de andere kant heeft nog geen enkel land gendergelijkheid bereikt. Vrouwen en meisjes blijven ondergewaardeerd, ze werken meer en verdienen minder met beperktere vooruitzichten en zijn het slachtoffer van verschillende vormen van geweld.

De juridische en culturele verschillen lijken onwrikbaar,  we merken een achteruitgang in de moeilijk verworven feministische vooruitgang.

Het Vrouwenforum van 8 maart beantwoordt aan de oproep van de Verenigde Naties om het leiderschap van vrouwen te vieren. Inderdaad, in alle sectoren, alle samenlevingen, hebben vrouwen een belangrijke bijdrage te leveren aan leiderschap, leiderschap dat door zijn diversiteit iedereen ten goede komt.

Uw talenten promoten en erkennen, uw professionele inzet is ons doel. Door vrouwen zichtbaarder te maken, willen we deuren voor hen openen, een boost geven aan verandering en de horizon van onze samenlevingen voor vrouwelijk leiderschap verbreden.

Een van de doelstellingen van het VROUWENFORUM is het vergroten van het aandeel vrouwen in de gemeenschap van Laureaten en Eredekens van de Arbeid.

U kunt actor van deze verandering zijn. Voor meer informatie, deel uw ideeën of stel voor om de vrouwen in uw sector, in uw beroep onder de aandacht te brengen. Sluit je aan bij ons project VROUWENFORUM!

Vidéo
Vaststelling

Slechts 7% vrouwen maken deel uit van het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid en niet meer dan 20% zijn ingeschreven voor de titel van Laureate van de Arbeid. Deze cijfers zijn te laag en niet representatief voor het percentage vrouwelijke werknemers in de verschillende sectoren waarmee we werken.

Doelstellingen

Op basis van deze vaststelling zet het KIEA zich, in samenwerking met het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid, in voor het versterken van gendergelijkheid binnen zijn procedures. Een eerste stap is het aanpassen van de communicatiemiddelen om een ​​groter aantal vrouwen te bereiken en hen aan te moedigen deel te nemen aan de selectieprocedures – als lid van een Organiserend Comité of als kandidaat voor de titel van Laureate van de Arbeid. Het KIEA heeft tools om het engagement van de professionals ten volle te erkennen, hen zichtbaarheid en netwerkmogelijkheden te geven.

Acties
 • Samenwerkingen aangaan met specifieke organisaties en/of geïnteresseerd zijn in het thema.

 • De procedures aanpassen om de toegang te vergemakkelijken en zelfcensuur te vermijden. Concreet:

  • Vanaf oktober 2020 zullen de procedures het toelaten om iemand voor te dragen als Laureaat/Laureate van de Arbeid.
  • Het secretariaat past een “genderscreening” toe van zijn procedures en publicaties zodat de representatie van het genre zo neutraal mogelijk is: website, inschrijvingsformulieren, reglementen, brieven, foto’s, logo, organisatie van zijn ceremonies…
  • De selectiecriteria zijn aangepast aan de realiteit van de sector en er wordt bijzondere aandacht besteed aan de privé/professionele realiteit die vrouwen ervaren.

 • Zichtbaarheid van projecten mogelijk maken door middel van digitale communicatie.

 • De dialoog aangaan met professionele sectoren die “gefeminiseerd” zijn of juist waarin vrouwen ondervertegenwoordigd zijn.

3353938
Actiegroep

Het Begeleidingscomité dat aan deze doelstellingen werkt, bestaat uit de volgende personen.

Experten

 • Goffinet Françoise – Afgevaardigde bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
 • Pernot Annemie – Vice-Voorzitster van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen en Voorzitster van de Permanente Commissie van de Arbeid
 • Voets Martine – Directrice-generaal van het KIEA van 2001 tot 2019

Vaste leden van het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid of erdoor aangesteld

 • Buyle Ulrika – Eredeken, sector “Kapsel”
 • Cocozza Liliane – Eredeken, sector “Sociale, medische en medico-sociale diensten”
 • Grandjean Michelle – Eredeken, sector “Defensie”
 • Laeremans Simonne – Eredeken, sector “Metaalverwerkende, machinebouw, electro-technische, electronische en kunststofverwerkende nijverheid”
 • Oleo Carole – Eredeken, sector “Ambachtelijke schoenmakerij en detailhandel in schoenen”
 • Van Hamme Odette – Eredeken, sector “Landbouwgewassen”
 • Vanschoenwinkel Lea – Laureate van de Arbeid ten titel van promotor, sector “OCMW”

Afhankelijk van de behandelde thema’s zullen andere personen toetreden tot het Comité.

Waarmee kunt u helpen

Heeft u ideeën, opmerkingen of wilt u op de een of andere manier bijdragen aan dit project? Aarzel niet om ons een e-mail te sturen op info@iret-kiea.be.

Videos
Artikels over Vrouwenforum