Klik op de brochure om deze te bekijken

Samenstelling van de eretafel
  • De heer Olivier VALENTIN Secrétaire national CGSLB
  • De heer Geert WITTERZEEL Secretaris ACV Openbare Diensten
  • De heer Philippe PIRSON Voorzitter van het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid
  • Mevrouw Sophie van RIEL Plaatsvervangend Voorzitster van het Organiserend Comité- HR Business Partner Techniek & Supply Chain Management – Directie Human Resources – VVM De Lijn
  • Mevrouw Dona BALBO Secrétaire fédérale CGSP