Lopende inschrijvingen
Hoe werken wij ?

Eerste contact

Wij nemen contact met (of worden gecontacteerd door) de werknemers- of werkgeversorganisaties, de vakbonden, beroepsverenigingen, … Kortom, alle vertegenwoordigers van de sector om hen onze instelling en ons doel voor te stellen en hoe we deze erkenning samen kunnen brengen aan de sector en de mensen die er actief in zijn . Met deze eerste stap leren we elkaar kennen, proberen we de specifieke kenmerken van de sector te begrijpen en beginnen we na te denken over een kalender.

Installatie van het Comité en opstellen van de criteria

Elk Organiserend Comité kiest uit zijn leden een voorzitter, vicevoorzitter en secretaris. Vervolgens stelt het Comité eigen criteria en criteria die speciefiek zijn voor elke sector op om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de realiteit van iedereen en zodat iedereen zich er in kan terugvinden ondanks de sectorale specificiteit.

Inschrijvingen en selectie

Dan is het aan u! De inschrijvingen worden geopend, meestal voor ongeveer 3 maanden. Het is tijdens deze periode dat u uw inschrijvingsformulier invult en terugstuurt naar het KIEA. De formulieren worden zorgvuldig gelezen door de leden van het comité die mensen uit de sector zijn.

Koninklijk Besluit en ceremonie

Wanneer de lijst van laureaten definitief wordt afgesloten, stelt het KIEA een Koninklijk Besluit op dat ter ondertekening wordt voorgelegd aan Z.M. de Koning maar ook aan de Minister van Economie en Werk (momenteel is dat een en dezelfde persoon, Pierre-Yves Dermagne) Wanneer het Koninklijk Besluit terugkomt, gaan we over tot de festiviteiten. U bent officieel benoemd tot Laureaat van Arbeid. Wij organiseren dan een ceremonie waarop de eretekens worden uitgereikt.

De Brevetten

Ongeveer één keer per jaar worden de brevetten naar de gemeentebesturen opgestuurd die vervolgens bevoegd zijn voor de uitreiking ervan op gemeentelijk niveau. Het is de laatste fase van de procedure.

Lopende sectoren
Professions & Métiers de l’Ingénieur : Master of Science
Inschrijvingen lopen tot 01/05/2024
Musea, Archieven en Bibliotheken
Inscrijvingen lopen tot 30/06/2024
Provincie- en gemeentepersoneel
Inscrijvingen lopen tot 30/06/2024
Werkgevers

U bent werkgever en wil de talenten van uw werknemers in de verf zetten?   Dan kunt u een beroep op ons doen ! Als er al een procedure loopt voor uw beroepssector, aarzel dan niet dit te vertellen aan uw werknemers of stuur ons hun gegevens door zodat wij ze kunnen uitnodigen om deel te nemen. Als geen van de huidige procedures overeenkomt met uw beroepssector, contacteer ons  dan om dit samen te bespreken en te zien wat we hieraan kunnen doen.

Werknemers in mijn bedrijf

  • zijn geengageerd,
  • doen hun best,
  • doen meer dan alleen hun job,
  • doen de onderneming leven,
  • werken niet enkel voor het loon,
  • zijn gemotiveerd.

En daarvoor wil ik u bedanken!