Eredeken van de Arbeid zijn, houdt in:
 • De onderscheiding op het hoogste niveau ontvangen hebben op het gebied van arbeid
 • Erkend zijn door zijn beroepssector voor het geleverde werk
 • Een representatieve opdracht, men is de “ambassadeur” van de sector
Hoe vervult men dit mandaat?

Binnen de sector

 • Door de belangen van het beroep te dienen en hiervoor de nodige of aangewezen initiatieven te ondernemen.
 • Wanneer men gevraagd wordt of in samenspraak met de beroepssector wanneer deze het gepast vindt, de sector of het beroep vertegenwoordigen tijdens belangrijke gelegenheden.

Bij het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid

Steun verlenen aan de activiteiten van het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid van België:

 • Door deel te nemen aan de organisatie en de promotie van de selectieprocedures voor de eretitels van Laureaat van de Arbeid (contact binnen de sector voor het KIEA)
 • Door deel te nemen aan de uitreiking van de brevetten die door de lokale besturen worden georganiseerd.
 • Door initiatieven te nemen die de bekendheid van de Eredekens en Laureaten van de Arbeid doet toenemen.

Bij het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid

De activiteiten ondersteunen die door het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid georganiseerd worden en eraan deelnemen in de mate van het mogelijke.

Foto's van de Ontmoetingsdag - 04 & 05 oktober 2019
Het dragen van het halssnoer

Les Doyens d’honneur du Travail sont invités à porter le collier, grand modèle :

 • Lorsqu’ils assistent à des cérémonies officielles, auxquelles ils sont invités par leur secteur professionnel, l’IRET ou le Collège ;
 • Lorsqu’ils assistent à des cérémonies publiques, auxquelles ils sont invités en leur qualité de Doyen d’honneur du Travail ;
 • Lorsqu’ils assistent à d’autres cérémonies ayant un caractère solennel, comme par exemple des fêtes organisées par leur organisation ou groupement professionnels, des réunions nationales ou internationales importante ou lorsqu’ils assistent à un événement auquel participe un membre de la famille royale.

Les doyens d’honneur ayant bien rempli leurs rôles d’ambassadeur de leur secteur auront la possibilité d’accéder à l’éméritat afin de passer le flambeau. Cela n’empêche bien sur pas de rester actif et de continuer à participer aux différentes activités.