Eredeken van de Arbeid zijn, houdt in:
 • De onderscheiding op het hoogste niveau ontvangen hebben op het gebied van arbeid
 • Erkend zijn door zijn beroepssector voor het geleverde werk
 • Een representatieve opdracht, men is de “ambassadeur” van de sector
Hoe vervult men dit mandaat?

Binnen de sector

 • Door de belangen van het beroep te dienen en hiervoor de nodige of aangewezen initiatieven te ondernemen.
 • Wanneer men gevraagd wordt of in samenspraak met de beroepssector wanneer deze het gepast vindt, de sector of het beroep vertegenwoordigen tijdens belangrijke gelegenheden.

Bij het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid

Steun verlenen aan de activiteiten van het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid van België:

 • Door deel te nemen aan de organisatie en de promotie van de selectieprocedures voor de eretitels van Laureaat van de Arbeid (contact binnen de sector voor het KIEA)
 • Door deel te nemen aan de uitreiking van de brevetten die door de lokale besturen worden georganiseerd.
 • Door initiatieven te nemen die de bekendheid van de Eredekens en Laureaten van de Arbeid doet toenemen.

Bij het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid

De activiteiten ondersteunen die door het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid georganiseerd worden en eraan deelnemen in de mate van het mogelijke.

Foto's van de Ontmoetingsdagen
De nieuwsbrieven


Rencontre des nouveaux Doyens
Ontmoeting van de nieuwe Eredekens
Het dragen van het halssnoer

De Eredekens van de Arbeid worden uitgenodigd om het grote halssnoer te dragen:

 • Wanneer ze deelnemen aan officiële plechtigheden waarvoor ze zijn uitgenodigd door hun beroepssector, het KIEA of het College ;
 • Wanneer ze deelnemen aan openbare plechtigheden waarvoor ze zijn uitgenodigd in hun hoedanigheid als Eredeken van de Arbeid ;
 • Wanneer ze deelnemen aan andere ceremonies met een plechtige aard, zoals feesten georganiseerd door hun beroepsorganisatie of -vereniging, belangrijke nationale en internationale vergaderingen of wanneer ze deelnemen aan een evenement waaraan een lid van de koninklijke familie deelneemt.

De eredekens van de arbeid die hun rol van ambassadeur van de sector goed hebben vervult, hebben de mogelijkheid om toe te treden tot het emeritaat om de fakkel door te geven. Dit belet hen natuurlijk niet om actief te blijven en deel te nemen aan verschillende activiteiten.