Respect voor uw privéleven is belangrijk voor ons. Het doel van deze verklaring is om u te informeren over de wijze waarop het KIEA uw persoonsgegevens behandeld en over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Wij respecteren de wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens (GPDR). Op deze pagina vindt u alle informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens die door ons wordt uitgevoerd. Wij nodigen u uit om de website (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/algemene-verordening-gegevensbescherming-burger ) van de Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen voor algemene informatie over de bescherming van gegevens.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens met betrekking tot deze website  is het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid. U kunt uw gegevens verbeteren of vragen dat uw gegevens worden verwijderd, dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt of u hiertegen verzetten, alsook uw recht op de toegang tot de verwerking uitoefenen op het adres info@iret-kiea.be.

PRINCIPES MET BETREKKING TOT DE VERZAMELING VAN DE PERSOONSGEVENS

In principe vindt de toegang tot de beschikbare informatie op de website plaats zonder dat er persoonsgegevens zoals naam, postadres, e-mailadres,… ingevuld moeten worden. Om de communicatie te vergemakkelijken of om u aan te melden op onze Nieuwsbrief, verzamelen wij gegevens waarmee we u kunnen identificeren of terug kunnen contacteren. Concreet betekent dit onder andere:

  • Uw persoonsgegevens mogen enkel gebruikt worden om u te informeren over onze aankondigingen, georganiseerde evenementen en om een goede ondersteuning van onze evenementen te garanderen ;
  • U kunt uw rechten uitoefenen in overeenstemming met de wetgeving betreffende de persoonsgegevens (RGPD).

Op deze pagina vindt u alle informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens die wij uitvoeren. Voor algemene informatie over de bescherming van de gegevens, nodigen wij uit om de website (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/reglement-general-sur-la-protection-des-donnees-citoyen)  van de Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen.

STATISTISCH GEBRUIK VAN INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE NAVIGATIE

Wanneer u de website bezoekt, verzamelen de geraadpleegde servers automatisch volgende gegevens:

  • Het IP-adres dat u werd toegekend tijdens de verbinding;
  • De datum en het uur waarop de website werd bezocht;
  • De bezochte pagina’s;
  • Het type browser dat u gebruikt;
  • Het geïnstalleerde besturingssysteem;
  • De zoekmachine en de trefwoorden om de gedownloade bestanden te vinden.

Deze informatie wordt enkel bewaard om het aantal bezoekers te meten en om verbeteringen aan te brengen. De rapporten die hieruit getrokken worden vermelden enkel anonieme gegevens terwijl de verzamelde gegevens vernietigd worden.

GEBRUIK VAN COOKIES

Dans le but de faciliter votre navigation sur le site (enregistrer vos préférences ou vous éviter de devoir répéter les mêmes saisies à chaque visite) ainsi que d’optimaliser la gestion technique du site, notre site ou WordPress peut être occasionnellement amené à utiliser des “cookies”. Un cookie est un petit fichier de texte et de chiffres que nous sauvegardons sur votre navigateur ou disque dur de votre ordinateur. De cette façon, nous pouvons retenir vos préférences lors de l’utilisation de notre site Web. Ils nous aident seulement à améliorer le fonctionnement de notre site Web, à comprendre les intérêts de nos utilisateurs et à mesurer l’efficacité du contenu de notre site Web. Aucun d’entre eux ne contient d’informations vous rendant susceptible de pouvoir être contacté par téléphone, courrier électronique ou postal. Il vous est également possible de configurer votre navigateur pour vous informer lors de chaque création de “cookie” ou pour empêcher leur enregistrement. Nous nous engageons à prendre les meilleures mesures de sécurité afin d’éviter que des tiers n’abusent des données à caractère personnel que vous auriez communiquées. Om uw navigatie op de website te vergemakkelijken (uw voorkeuren opslaan of voorkomen dat u bij elk bezoek dezelfde vermeldingen moet herhalen) en om het technisch beheer van de website te optimaliseren, kan onze website of WordPress af en toe gebruikmaken van “cookies”. Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat opgeslagen wordt op uw browser of op de harde schijf van uw computer. Op deze manier kunnen wij uw voorkeuren tijdens het gebruik van onze website onthouden. Ze helpen ons enkel het functioneren van onze website te verbeteren, de interesses van onze gebruikers te begrijpen en de efficiëntie van de inhoud van onze website te meten. Ze bevatten geen informatie waardoor u per telefoon, e-mail of post zou worden gecontacteerd. U kunt uw browser zodanig instellen dat u geïnformeerd wordt telkens een “cookie” wordt aangemaakt of de registratie ervan verhinderd wordt. Wij verbinden ons er toe om de beste veiligheidsmaatregelen te nemen om te verhinderen dat derden misbruik zouden maken van de persoonsgegevens die u ons hebt meegedeeld. Het KIEA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doeleinden zoals beschreven in deze verklaring te vervullen. Indien u binnen de maand van uw vraag geen reactie van ons hebt ontvangen, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit  op volgend adres : Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel of per e-mail : contact@apd-gba.be