Hoe inschrijven ?

Het inschrijvingsformulier en reglement vindt u rechts bovenaan deze pagina. Een kandidaat/kandidate kan zelf inschrijven of kan worden voorgedragen.

De kandidaturen moeten ten laatste op 31 december 2022 ingediend worden.

Vindt u dat één of meer van uw collega’s een label verdienen? Moedig hen dan aan om in te schrijven of draag hem/haar/hen voor.

Een kandidaat/kandidate schrijft zelf in
 • De kandidaat/kandidate downloadt het inschrijvingsformulier met een eenvoudige klik op de knop “formulier”. Hij vult de pagina’s 1 t/m 3 online in vanaf “gegevens kandidaat/kandidate”.
 • Naargelang het aangevraagde label  worden de vragen 1 t/m7, 1 t/m 10 of 1 t/m 12 online ingevuld.
 • Het formulier wordt verzonden via de knop “verzenden” op pag. 11.
 • Het attest kan later worden ingediend.
2022/12/31 23:59:59

Je bent jong en gemotiveerd om een carrière uit te bouwen,

Je hebt veel ervaring en draagt je kennis graag over aan de jongere generaties,

Je bent al jaren geboeid door je beroep,

Je wil de waarde van je beroep verdedigen.

Waarom ?

Er is te weinig aandacht voor goed werk en schouderklopjes zijn er nooit te veel.

Samen met het KIEA, willen de werkgevers- en werknemersorganisaties en de bevoegde overheden diegenen die zich blijven investeren in hun beroep officieel huldigen.

Het behalen van de titel van Laureaat van de Arbeid en een van de labels die wij u voorstellen, bevestigt immers de kwaliteit van uw werk, benadrukt uw talent en inzet voor uw beroep en geeft een meerwaarde aan uw loopbaan en uw organisatie. Kortom, het is een titel waar u best trots op mag zijn en een teken van uw kwaliteiten die een voorbeeld voor uw collega’s kunnen zijn.

Voor wie ?

Deze oproep is voor :

  • Politiedienst
   • Operationeel kader
   • Administratief en logistiek kader
  • Civiele Veiligheidsdienst
   • Brandweer 
    • Operationeel kader
    • Administratief en logistiek kader
   • Civiele bescherming
    • Officier
    • Onderofficier
    • Operationeel medewerker
    • Administratieve dienst
   • Noodcentrale 112
Wat is een Laureaat van de Arbeid?

De titel van Laureaat van de arbeid maakt deel uit van een lange traditie om mensen te huldigen voor hun professionele inzet. Afhankelijk van een aantal specifieke criteria behaalt de kandidaat de titel van Laureaat van de Arbeid.

De lijst van de Laureaten wordt bij Koninklijk Besluit bekrachtigd. De eretekens worden tijdens een evenement uitgereikt.

Een kandidaat/kandidate voordragen
 • Als een kandidaat wordt voorgedragen downloadt de voordrager het inschrijvingsformulier op de website met een eenvoudige klik op de knop “formulier”.
 • Hij/zij vult pag. 1 t/m 3 zo volledig mogelijk in. (naam, voornaam en e-mailadres moeten verplicht ingevuld worden)Indien de voordrager niet beschikt over alle gegevens dan zal het secretariaat van het KIEA de kandidaat/kandidate contacteren om dit verder aan te vullen.
 • Hij/Zij gaat naar pagina 11 en duwt op de knop zenden.
 • Het KIEA zal vervolgens de kandidaat/kandidate contacteren om de inschrijving te vervolledigen.
Het formulier - PDF
Het formulier - Word
Het attest

Vul het onderstaande formulier in om het attest automatisch naar uw diensthoofd te sturen.


  Het formulier - PDF
  Het formulier - Word
  Het attest
  Vul het onderstaande formulier in om het attest automatisch naar uw diensthoofd te sturen.


   Formular - PDF
   Formular - Word
   Bescheinigung

   Remplissez le formulaire ci-dessous afin d’envoyer l’attestation automatiquement à votre responsable hiérarchique


    Promotie materiaal