Het KIEA en Gendergelijkheid

Vandaag kan men met DNA-onderzoek het geslacht van prehistorische skeletten met zekerheid bepalen. Lang geleden, maar daarom niet minder belangrijk, tonen deze elementen aan dat de rol van de prehistorische vrouw niet beperkt was tot de voortplanting en de opvoeding, maar zij sneden ook de vuurstenen aan, gingen jagen en schilderden de grotmuren, zij bekleedden, zelfs toen al, hoge maatschappelijke posities.