Het gaat om een ware erkenning van ieders verdiensten. Laureaat en/of Eredeken van de Arbeid zijn professionele titels waarop men terecht trots mag zijn, die hartverwarmend zijn en de betrokkenen motiveert om steeds weer opnieuw het beste van zichzelf te geven.