Hoewel het tijd vraagt, is de deelname aan een procedure die de hele farmaceutische sector samenbrengt des te meer een prioriteit omdat het een inclusieve en motiverende boodschap overbrengt. Hoe meer Laureaten er zijn onder de apothekers uit de ziekenhuissector, hoe meer ons beroep erkend en bekend zal worden. Laten we deze kans gebruiken!