Gender mainstreaming-acties van het KIEA

“Gender”, een sociaal vastgesteld verschil tussen de seksen, is nog vaak een reden tot discriminatie. Daarom beoogt de wet “gender mainstreaming”, die in 2007 in België werd aangenomen, om een genderdimensie te integreren in het overheidsbeleid en het goede voorbeeld te geven, vooral in de officiële communicatie. Het doel is stereotypen en alle vormen van seksisme vermijden, om op een respectvolle en inclusieve manier te communiceren. Belangrijke elementen, maar er wordt niet altijd rekening mee gehouden! Laten we eens kijken hoe het KIEA deze toepast…

Het KIEA en Gendergelijkheid

Vandaag kan men met DNA-onderzoek het geslacht van prehistorische skeletten met zekerheid bepalen. Lang geleden, maar daarom niet minder belangrijk, tonen deze elementen aan dat de rol van de prehistorische vrouw niet beperkt was tot de voortplanting en de opvoeding, maar zij sneden ook de vuurstenen aan, gingen jagen en schilderden de grotmuren, zij bekleedden, zelfs toen al, hoge maatschappelijke posities.

Nieuw inschrijvingsformulier voor meer gendergelijkheid

Onder impuls van het Vrouwenforum, sleutelt het KIEA momenteel aan een inschrijvingsformulier voor de Laureaten van de Arbeid waar alle gebruikers (M/V/X) zich in kunnen herkennen. De Frans versie van het formulier is gebaseerd op de voorschriften van l’ecriture inclusive die ontstaan zijn om de discriminatie in het gebruik van de taal te vermijden. Deze voorschriften zijn natuurlijk niet toepasbaar in het Nederlands maar toch hebben instanties en taalgebruikers van het Nederlands ook steeds meer behoefte aan advies over neutraal, inclusief en non-binair taalgebruik.

Oproep aan de partners: een succesvolle selectie van Laureaten weerspiegelt de diversiteit van de sector

De bekendheid van een professionele sector is niet het resultaat van enkele personen. Het is de vrucht van de toewijding van veel mensen, vrouwen en mannen, gemotiveerde jongeren en ervaren senioren, die hun vaardigheden, hun knowhow, hun geestdrift en hun passie inbrengen. Hoe zorg je er dan voor dat de kandidaten voor de titel van Laureaat/Laureate van de Arbeid deze diversiteit weerspiegelen? Het debat onder de leiding van het KIEA met Jongerenplein en het Vrouwenforum biedt enkele mogelijkheden om te verkennen. Eén daarvan is de noodzaak om in die zin een sterk engagement te hebben van de partners die de procedure organiseren met de steun van van het KIEA.