U bent jong en gemotiveerd om een carrière uit te bouwen,

U werd de laatste jaren geboeid door uw beroep,

U voelt zich geroepen om uw kennis over te dragen en de waarden van uw beroep te verdedigen,

U zou graag een officiële erkenning krijgen en een van de labels behalen,

Dan is deze oproep voor u!
De inschrijvingsperiode sluit af binnen

2021/05/31 23:59:59
Waarom ?

Er is te weinig aandacht voor goed werk en schouderklopjes zijn er nooit te veel.

Samen met het KIEA, willen de werkgevers- en werknemersorganisaties en de bevoegde overheden diegenen die zich blijven investeren in hun beroep officieel huldigen.

Het behalen van de titel van Laureaat van de Arbeid en een van de labels die wij u voorstellen, bevestigt immers de kwaliteit van uw werk, benadrukt uw talent en inzet voor uw beroep en geeft een meerwaarde aan uw loopbaan en uw organisatie. Kortom, het is een titel waar u best trots op mag zijn en een teken van uw kwaliteiten die een voorbeeld voor uw collega’s kunnen zijn.

Voor wie ?

Cet appel concerne toute personne active dans les secteurs suivants :

  • Pharmacies spécialisées en clinique biologique
  • Industrie pharmaceutique
  • Pharmacies d’officine
  • Recherche et enseignement
  • Radio-pharmacie
  • Pharmacies hospitalières
Wat is een Laureaat van de Arbeid?

De titel van Laureaat van de arbeid maakt deel uit van een lange traditie om mensen te huldigen voor hun professionele inzet. Afhankelijk van een aantal specifieke criteria behaalt de kandidaat de titel van Laureaat van de Arbeid – Label “Toekomst van het beroep”, “Professioneel” of “Vaandeldrager van het beroep”.

De lijst van de Laureaten wordt bij Koninklijk Besluit bekrachtigd. De eretekens worden tijdens een evenement overhandigd aan de Laureaten.

Hoe inschrijven ?

Het inschrijvingsformulier en reglement vindt u op dit pagina. Alle geïnteresseerden kunnen de formulieren eveneens aanvragen per e-mail: info@iret-kiea.be, per post: KIEA – Blijde Inkomstlaan 17-21 te 1040 Brussel. De kandidatuur moet ten laatste op 31 april 2020 per e-mail ingediend worden. (of eventueel per post)

Vindt u dat een of meerdere van uw collega’s een label verdienen? Moedig hen aan!

Stuur haar of zijn gegevens door. De persoon zal dan door het KIEA worden uitgenodigd om zich in te schrijven.

Downloads