Hoe inschrijven ?

Het inschrijvingsformulier met het reglement vindt u op deze pagina. Een kandidaat/kandidate kan zelf inschrijven of kan worden voorgedragen.

De kandidaturen moeten ten laatste op 31 maart 2022 ingediend worden.

Vindt u dat één of meer van uw collega’s een label verdienen? Moedig hen dan aan om in te schrijven of draag hem/haar/hen voor.

Een kandidaat/kandidate voordragen

 • Als een kandidaat/kandidate wordt voorgedragen downloadt de voordrager het inschrijvingsformulier op de website met een eenvoudige klik op de knop “formulier”.
 • Hij/zij vult pag. 1 t/m 3 zo volledig mogelijk in. (naam, voornaam en e-mailadres moeten verplicht ingevuld worden)Indien de voordrager niet beschikt over alle gegevens dan zal het secretariaat van het KIEA de kandidaat/kandidate contacteren om dit verder aan te vullen.
 • Hij/Zij gaat naar pagina 11 en klikt op de knop zenden.
 • Het KIEA zal vervolgens de kandidaat/kandidate contacteren om de inschrijving te vervolledigen.

Een kandidaat/kandidate schrijft zelf in

 • De kandidaat/kandidate downloadt het inschrijvingsformulier met een eenvoudige klik op de knop “formulier”. Hij/Zij vult de pagina’s 1 t/m 3 online in vanaf “gegevens kandidaat/kandidate”.
 • Naargelang het aangevraagde label  worden de vragen 1 t/m7, 1 t/m 10 of 1 t/m 12 online ingevuld.
 • Het formulier wordt verzonden via de knop “zenden” op pag. 11.
 • Het attest kan later worden ingediend.
2022/03/31 23:59:59

U bent jong en gemotiveerd om een carrière uit te bouwen,

U werd de laatste jaren geboeid door uw beroep,

U voelt zich geroepen om uw kennis over te dragen en de waarden van uw beroep te verdedigen,

U zou graag een officiële erkenning krijgen en een van de labels behalen,

Dan is deze oproep voor u!

Waarom ?

Er is te weinig aandacht voor goed werk en schouderklopjes zijn er nooit te veel.

Samen met het KIEA, willen de werkgevers- en werknemersorganisaties en de bevoegde overheden diegenen die zich blijven investeren in hun beroep officieel huldigen.

Het behalen van de titel van Laureaat van de Arbeid en een van de labels die wij u voorstellen, bevestigt immers de kwaliteit van uw werk, benadrukt uw talent en inzet voor uw beroep en geeft een meerwaarde aan uw loopbaan en uw organisatie. Kortom, het is een titel waar u best trots op mag zijn en een teken van uw kwaliteiten die een voorbeeld voor uw collega’s kunnen zijn.

Voor wie ?

Deze oproep is voor : (niet-limitatieve lijst)

 • Bedrijfsrevisor
 • Gecertificeerd fiscaal accountant
 • Gecertificeerd Accountant
 • Gecertificeerd belastingadviseur
 • Accountant
 • Fiscaal Accountant

Andere financiële boekhoudkundige en managementfuncties die verband houden met de sector

 • Boekhouder
 • Boekhoudkundige medewerker of assistent boekhouder
 • Hoofdboekhouder
 • Boekhoudkundig adviseur
 • Financiële tussenpersoon (onder controle van FSMA)
 • Ontvanger
 • Penningmeester
 • Financieel directeur
 • Agenten en ambtenaren van de belastingdienst

Andere fiscale functies 

 • Fiscaal jurist
 • Fiscaal medewerker

Andere sectorgerelateerde functies 

 • Leraar
 • Stagiaire
Wat is een Laureaat van de Arbeid?

De titel van Laureaat van de arbeid maakt deel uit van een lange traditie om mensen te huldigen voor hun professionele inzet. Afhankelijk van een aantal specifieke criteria behaalt de kandidaat de titel van Laureaat van de Arbeid.

De lijst van de Laureaten wordt bij Koninklijk Besluit bekrachtigd. De eretekens worden tijdens een evenement uitgereikt.

Het formulier
Het attest

Vul het onderstaande formulier in om het attest automatisch naar uw diensthoofd te sturen.

Fout: Contact formulier niet gevonden.