Gender mainstreaming-acties van het KIEA

“Gender”, een sociaal vastgesteld verschil tussen de seksen, is nog vaak een reden tot discriminatie. Daarom beoogt de wet “gender mainstreaming”, die in 2007 in België werd aangenomen, om een genderdimensie te integreren in het overheidsbeleid en het goede voorbeeld te geven, vooral in de officiële communicatie. Het doel is stereotypen en alle vormen van seksisme vermijden, om op een respectvolle en inclusieve manier te communiceren. Belangrijke elementen, maar er wordt niet altijd rekening mee gehouden! Laten we eens kijken hoe het KIEA deze toepast…