Bakkerij – Banketbakkerij – Ambachtelijke IJsbereidingen en Chocoladebewerkingen een sector waar iedereen onontbeerlijk is.

Na een jaar te moeten wachten, heeft op zondag 14 november de ceremonie van de sector Bakkerij – Banketbakkerij – Ambachtelijke IJsbereidingen en Chocoladebewerkingen plaatsgevonden in Bluepoint Brussels. Onder impuls van het Organiserend Comité en de twee Covoorzitters van de Belgische Confederatie van Broodbakkerij – Banketbakkerij – IJsbereidingen – Chocoladebewerking, Albert Denoncin en Eddy Van…

Womenpreneur

Vrouwenforum heeft in de zoektocht naar partners Womenpreneur ontmoet. Deze vzw levert door de ontwikkeling van vrouwelijk ondernemerschap een aanzienlijke maatschappelijke meerwaarde wat vooral belangrijk is in deze tijden van de Covid-19-crisis. Sana Afouaiz, mede-oprichtster en directrice van het initiatief Womenpreneur, legt het ons uit. [Het artikel van Sana Afouaiz] Op 16 september neemt het…

Gender mainstreaming-acties van het KIEA

“Gender”, een sociaal vastgesteld verschil tussen de seksen, is nog vaak een reden tot discriminatie. Daarom beoogt de wet “gender mainstreaming”, die in 2007 in België werd aangenomen, om een genderdimensie te integreren in het overheidsbeleid en het goede voorbeeld te geven, vooral in de officiële communicatie. Het doel is stereotypen en alle vormen van seksisme vermijden, om op een respectvolle en inclusieve manier te communiceren. Belangrijke elementen, maar er wordt niet altijd rekening mee gehouden! Laten we eens kijken hoe het KIEA deze toepast…