Ervaren zeilers, headliners

De Laureaten van de sectoren Koopvaardij, Binnenscheepvaart , Zeevisserij en Nautische Dienstverlening hebben op 23 november, na meerdere lockdowns, eindelijk hun ereteken in ontvangst genomen. De uitreiking vond plaats bij de Belgische Transportbond in Antwerpen. De 38 mannen en vrouwen werden in 2020 al door het Organiserend Comité onder het voorzitterschap van Koen Van den…

Nieuw inschrijvingsformulier voor meer gendergelijkheid

Onder impuls van het Vrouwenforum, sleutelt het KIEA momenteel aan een inschrijvingsformulier voor de Laureaten van de Arbeid waar alle gebruikers (M/V/X) zich in kunnen herkennen. De Frans versie van het formulier is gebaseerd op de voorschriften van l’ecriture inclusive die ontstaan zijn om de discriminatie in het gebruik van de taal te vermijden. Deze voorschriften zijn natuurlijk niet toepasbaar in het Nederlands maar toch hebben instanties en taalgebruikers van het Nederlands ook steeds meer behoefte aan advies over neutraal, inclusief en non-binair taalgebruik.